tóp 10 doanh nghiệp dẫn đầu về ngành bao bì giấy carton

tóp 10 doanh nghiệp dẫn đầu về ngành bao bì giấy carton

tóp 10 doanh nghiệp dẫn đầu về ngành bao bì giấy carton

Tầm nhìn

 

♦ Năm 4 đạt doanh thu 450 tỷ/năm
♦ Năm 5 IPO ra công chúng.
♦ Năm 6 lọt vào 1 trong 10 doanh nghiệp dẫn đầu về ngành
♦ Năm 10 là doanh nghiệp số 1 về ngành.

Go Top