CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN PACKING

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN PACKING

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN PACKING

Công nghệ
CÔNG NGHỆ SÓNG 2 LỚP

CÔNG NGHỆ SÓNG 2 LỚP

KHỔ : 1800mm TỐC ĐỘ : 250 m/p SÓNG : E - B
KHO NGUYÊN VẬT LIỆU

KHO NGUYÊN VẬT LIỆU

Nguồn nguyên vật liệu được nhập khẩu      từ các nhà máy hàng đầu thế giới theo các         tiêu chuẩn của ngành hàng và kho dự trữ        lên đến 500 tấn,đảm bảo cho nhà máy         sản xuất liên tục, ổn định về chất lượng         và giá cả
Go Top